הצוות

השכלה

University of London Ph.D. Law: International Taxation

Creighton University Juris Doctor

Northwestern University M.A. History – thesis: Polar Elements of Zionist Ideology in the 20 th Century

Northwestern University B.A. (History)

ד״ר יהושע (שוקי) שרמן, עו״ד עוסק בתחום המיסוי הבינלאומי מאז תחילת דרכו כעורך דין בנציבות מס הכנסה, שם כיהן כמנהל המחלקה למיסוי בינלאומי.

כחלק מתפקידו, בחן וקבע עמדת רשויות המס בישראל בקשר לסוגיות רבות המתעוררות בתחום המיסוי הבינלאומי וסיפק חוות דעת לנציבות באשר לשאלות הנוגעות להיקף חבות המס של תושבי ישראל על הכנסות שהפיקו מחוץ לישראל והיקף חבות המס של תושבי חוץ שהפיקו הכנסות בישראל.

כמו כן, כמנהל המחלקה למיסוי בינלאומי, ד"ר שרמן השתתף, כנציג קבוע, בלמעלה מעשרים וחמישה מו"מ עם מדינות הזרות לקראת חתימה על אמנות מס, וכן, כנציג המוסמך של מדינת ישראל במסגרת דיונים שהתמקדו במחלוקות בעניין יישום ופרשנות אמנות המס מול נציגי רשויות המס של מדינות זרות.

לאחר פרישתו מנציבות מס הכנסה ובטרם פתיחת משרדו, ד"ר שרמן היה שותף במשרד מיסים מוביל בתל אביב במשך כשמונה עשרה שנים.

ד"ר שרמן מייצג הן תאגידים והן יחידים בפני רשויות המס בישראל ומחוץ לישראל ובפני בתי המשפט בישראל.

הרצאות

ד"ר שרמן מרצה בתחום של מיסוי בינלאומי בחוג של מנהל עסקים מעל חמש עשרה שנים במכללה למינהל.
כמו כן, הן היום ובמהלך השנים, ד"ר שרמן מרצה במגוון נושאים הנוגעים לתחום של מיסוי בינלאומי בלשכת רו"ח, לשכת עו"ד, לשכות מסחר שונות וכן במכון היצוא.

פרסומים

עשיתם רילוקיישן? היכן עליכם לדווח לרשויות המס ומהו מעמדכם?
ירון גינדי ודר יהושע שרמן
גלובס 27.12.2016

מה היקף המס שנדרשים ספורטאי חוץ ועיתונאי חוץ לשלם
ירון גינדי ודר יהושע שרמן
גלובס 6.11.2016

מה היקף המס שצריך לשלם תושב ישראל שמקבל בירושה נכס בחול מתושב חוץ?

עוד יהושע שרמן
מוסף ממון, ידיעות אחרונות, 14.12.2011

Tax reforms wonder: What is an Israeli company
Joshua Sherman
Jerusalem Post, 15.2.2005

האם עדיין יש חשיבות לשימוש באמנות המס?
עוד יהושע שרמן
ידיעות אחרונות, 14.1.2003

‘Israel’s Recent Tax Treaty Policy

Joshua Sherman

Tax Analysts Tax Notes Int’l. ' 15.03.2000

בספר הרפורמה במס במדינת ישראל בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה.

ערוך על ידי משה אשר, עוד (רו"ח) (אשר כיהן כמנהל רשות המיסים) ובני קליפה, עוד (רו"ח), ובו פרסמו מומחי מס מוכרים רבים בישראל, (הוצאות משפטים, 2002).

דר יהושע שרמן כתב את הפרק בנושא המקום הגיאוגרפי של ההכנסה.

מיסוי ריווחי הון ממכירת מניות בידי תושבי מדינות אמנה – סקירת אמנות המס של ישראל עם איטליה ודנמרק.
עוד יהושע שרמן
גלובס 14.4.1998

זיכוי בשל מס זר בעיסקאות בינלאומיות משולשות.
יהושע שרמן, עוד
מיסים יב/2 (אפריל 1998) עמ 39א-138. מיסים יב/2 (אפריל 1998) עמ א-138

היקף חבות המס בישראל של אמנים וספורטאים זרים.
יהושע שרמן, עוד
מיסים יב/1 (פברואר 1998) עמ 39 א-72. מיסים יב/1 (פברואר 1998) עמ39 א-72

זיכוי בישראל בשל מס זר
יהושע שרמן, עוד וטל מונד, רוח
גלובס 8.9.1996

מי צריך אמנות מס עם מדינה אחרת?

עוד יהושע שרמן
גלובס 2.4.1996

חבות המס של אמנים וספורטאים זרים.
יהושע שרמן, עוד
גלובס 14.3.1996

המיסוי הישיר בין ישראל לבין הרשות הפלשתינית.
יוני קפלן, יהושע שרמן ואמיר כהן – הצוות הישראלי לשיחות עם הרשות הפלשתינית בתחום המיסוי הישיר מאמר שני.
גלובס 15.2.1996

הסדרי המיסוי הישיר בין ישראל לבין הרשות הפלשתינית.
יוני קפלן, אמיר כהן ויהושע שרמן – הצוות הישראלי לשיחות עם הרשות הפלשתינית בתחום המיסוי הישיר.
גלובס 25.1.1996

תיקון באמנת המס בין ישראל להולנד.

יהושע שרמן, עוד
גלובס 2.1.1996

 ’The Tax Treaty Network’

Yehoshua Sherman
Jerusalem Post 19.7.1995

הישראלים העובדים ביפן עשויים לשלם פחות מיסים
עוד יהושע שרמן ועוד דר גדעון קלוגמן
גלובס 24.5.1994

דרכי יישוב מחלוקות בין מדינות מתקשרות באמנת מס (הסכמה הדדית או בוררות בינלאומית).
יהושע שרמן, עוד
מיסים ח/2 (אפריל 1994) עמ 39 א-39. מיסים ח/2 (אפריל 1994) עמ 39 א-39

היקף חבות המס של תושבי חוץ ממתן שירותים בישראל.
יהושע שרמן, עוד יוסף עזריאל, עוד
מיסים ח/1 (ינואר 1994) עמ 39 א-62. מיסים ח/1 (ינואר 1994) עמ39 א-62

חילופי ידיעות על-פי אמנות המס של ישראל.
יהושע שרמן, עוד ודורון לוי, עוד (רוח) (1993)
רבעון לעניני מיסים, כרך כ״א 84

דילוג לתוכן